หน้าร้อนกับโรคที่พบในเด็ก

หน้าร้อนกับโรคที่พบในเด็ก
  1. โรคลำไส้อักเสบ เชื้อแบคทีเรียและไวรัสสามารถเติบโตได้ง่ายในช่วงหน้าร้อนหากเด็กๆ รับประทานอาหารที่มีเชื้อเหล่านี้เข้าไป อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลวและเป็นไข้ได้
  2. โรคผดร้อน สาเหตุมาจากการอุดตันการหลั่งของเหงื่อ มักจะพบผื่นตุ่มเล็กๆ ควรระวังไม่ให้เด็กๆ ตากแดดเป็นเวลานาน และเลือกสวมเสื้อผ้าที่โปร่งบาง
  3. โรคผดร้อน สาเหตุมาจากการอุดตันการหลั่งของเหงื่อ มักจะพบผื่นตุ่มเล็กๆ ควรระวังไม่ให้เด็กๆ ตากแดดเป็นเวลานาน และเลือกสวมเสื้อผ้าที่โปร่งบาง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก