หน้ากากอนามัยใส่ถูกวิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่”

หน้ากากอนามัยใส่ถูกวิธีป้องกัน “ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่”
  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  2. หันสีเข้มออกด้านนอก เนื่องจากมีสารเคลือบกันละอองของเหลวป้องกันเชื้อโรค
  3. สีอ่อนอยู่ด้านใน เนื่องจากมีเยื่อบุแผ่นกรองขนาดเล็ก เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ใส่ไม่ให้ออกจากตัวเราสู่สิ่งแวดล้อม
  4. ปรับบริเวณลวดให้แนบชิดกับสันจมูก
  5. ปรับหน้ากากให้ครอบคลุม จมูก ปาก จนถึงคาง
  6. กรณีมีการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่น ควรพูดผ่านหน้ากาก
  7. เมื่อใช้หน้ากากเสร็จแล้ว ควรถอดหน้ากากออกจากที่คล้องหูแล้วทิ้งถังขยะทันที
  8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณส่วนกลางของหน้ากาก เนื่องจากอาจมีส่วนของสารคัดหลั่งติดอยู่
  9. เมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วควรล้างมือให้สะอาดทันที

“โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น” เป็นโรคที่ติดต่อโดยละอองฝอยจากสารคัดหลั่งซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดา เมื่อต้องอยู่ในแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่าน สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์