หน้ากากอนามัยใส่ถูกวิธี ป้องกัน “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่”

หน้ากากอนามัยใส่ถูกวิธี ป้องกัน “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่”
  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  2. หันสีเข้มออกค้นนอก เนื่องจากมีสารเคลือบกันละอองของเหลวป้องกันเชื้อโรค
  3. สีอ่อนอยู่ค้นใน เนื่องจากมีเยื่อบุแผ่นกรองขนาดเล็ก เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ใส่ไม่ให้ออกจากตัวเราสู่สิ่งแวดล้อม
  4. ปรับบริเวณลวดให้แนบชิดกับสันจมูก ปรับหน้ากากให้ครอบคลุม จมูก ปาก จนถึงคาง
  5. กรณีมีการพูดสื่อสารกับบุคคลอื่น ควรพูดผ่านหน้ากาก
  6. เมื่อใช้หน้กากเสร็จแล้ว ควรถอดหน้ากาก ออกจากที่คล้องหูแล้วทิ้งถังขยะทันที
  7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณส่วนกลางของหน้ากาก เนื่องจากอาจมีส่วนของสารคัดหลั่งติดอยู่
  8. เมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วควรล้างมือให้สะอาดทันที

“โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น” เป็นโรคที่ติดต่อโดยละอองฝ่อยจากสารคัดหลั่ง ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดา เมื่อต้องอยู่ในแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่าน สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์