หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งอย่างถูกวิธี

หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งอย่างถูกวิธี

หน้ากากอนามัย เมื่อใช้แล้วอาจมีเชื้อโรคอยู่โดยเฉพาะถ้าใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงควรทิ้งให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  • ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากากในส่วนที่สัมผัสกับหน้า
  • ม้วนสายคล้องคอพันรอบหน้ากาก
  • พับหน้ากากโดยให้ส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าอยู่ด้านใน
  • ใส่ถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • ล้างมือให้สะอาด

ในประเทศไทยไม่มีถังขยะติดเชื้อหรือถุงแดงอยู่ทั่วไป จึงควรทิ้งหน้ากากอนามัยในถุงที่มิดชิดทุกครั้ง เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ