หนานเฉาเหว่ย รู้สรรพคุณให้ดีก่อนนำไปใช้

หนานเฉาเหว่ย รู้สรรพคุณให้ดีก่อนนำไปใช้

หนานเฉาเหว่ย หรือ ป่าช้าเหงา เป็นพืชกลุ่มเดียวกับฟ้าทลายโจร พญายอ

สรรพคุณ

ลดการปวดและการอักเสบได้ ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้

การกินหนานเฉาเหว่ย

ใช้ใบสด ล้างสะอาด ควรเคี้ยวไม่เกินวันละ 3 ใบ ไม่แนะนำให้กินทุกวัน ผู้ป่วยเบาหวาน หากกินมากเกินไปอาจพบภาวะน้ำตาลตกได้

หากมีอาการเหล่นี้ ควรหยุดกินแล้วมาพบแพทย์ทันที

หน้ามืด เหนื่อยมากขึ้น เหงื่อออก ใจสั่น อ่อนแรง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติ ผู้ทานต้องหมั่นสังเกตตัวเอง เพราะปัจจัยในแต่ละบุคคล แตกต่างกัน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นหลัก ก่อนรับประทานสมุนไพรควรปรึกษาแพทย์เสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา : ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง