หญิงไทยใส่ใจสุขภาพ หั่นสังเกตตนเอง ก่อนร้ายแรง

หญิงไทยใส่ใจสุขภาพ หั่นสังเกตตนเอง ก่อนร้ายแรง
  • ประจำเดือนมาผิดปกติ (ถี่กว่าทุก 3 สัปดาห์ หรือมากผิดปกติ หรือกระปริบกระปรอย)
  • ปวดท้องประจำเดือนมากผิดปกติ
  • ภาวะมีบุตรยาก
  • ปัสสาวะบ่อยขึ้น
  • ท้องโตขึ้น หรือ คลำพบก้อนบริเวณท้องน้อย
  • อาการผิดปกติอื่น ๆ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

หากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณของโรคทางนรีเวชของสตรีได้ซึ่งยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจน จึงควรหมั่นสังเกตอาการหรือความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นประจำและพบแพทย์ทันทีหากพบความผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ที่มา : ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร