สูบบุหรี่ มีภัยเสี่ยงถุงลมโป่งพอง

สูบบุหรี่ มีภัยเสี่ยงถุงลมโป่งพอง

โรคถุงสมโป่งพองหรือโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคปอดเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีอาการอักเสบเรื้อรังภายในปอด

การรักษา

ㆍใช้ยาขยายหลอดลมชนิดสูดหรือรับประทาน

ㆍ เลิกสูบบุหรี่

ㆍฝึกออกกำลังกายและฝึกการหายใจ

ㆍฉีดวีคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ㆍ การรักษาโรคอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วย

อาการ

ㆍหายใจเข้าออกลำบาก

ㆍหอบ เหนื่อยง่าย หายใจไม่ทัน

ㆍ เหนื่อยมากเวลาออกแรง

ㆍ ไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Pin It on Pinterest