สูงอายุชะลอวัย ใส่ใจสุขภาพ

สูงอายุชะลอวัย ใส่ใจสุขภาพ
 1. ดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
 3. หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
 4. มีอารมณ์ที่แจ่มใส นอนให้เพียงพอ รู้จักคลายเครียด
 5. ร่วมกิจกรรมนอกบ้าน กิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน กิจกรรมฝึกสมองเป็นประจำ
 6. ดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากกินไป เพื่อช่วยชะลอ
 7. ความเสื่อมของข้อที่รับน้ำหนัก เช่น ข้อเข้า ข้อสะโพก
 8. ดูแลช่องปากและฟัน
 9. ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อช่วยระบบขับถ่าย เช่น เพิ่มอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำให้เพียงพอขับถ่ายให้เป็นเวลา โดยเฉพาะตอนเช้า
 10. ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค
 11. หากมีโรคประจำตัวควรพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช