สูงวัย ห่างไกลอัมพาต

สูงวัย ห่างไกลอัมพาต

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ที่ป่วยแล้ว

ควรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำ ดังนี้

1. ตรวจเช็คสุขภาพป็นประจำ รับประทานยาตามที่แพทย์ แนะนำอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดยาเอง

2. ควบคุมระดับความคันโลหิตไม่ให้เกิน 140/90 มม.ปรอก.

3. ดูแลระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในกณฑ์

4. ลดอาหารเค็ม รับประทานผักผลไม้ปริมาณมาก

5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 – 40 นาทีต่อวัน 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์

6. งดดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก

7. งดสูบบุหรี่

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ที่มา : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

Pin It on Pinterest