สืบสานประเพณีสูงกรานต์ อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจาก “โควิด-19”

สืบสานประเพณีสูงกรานต์ อย่างเป็นสุขและปลอดภัยจาก “โควิด-19”

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์

  • เข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำ หรืองานประเพณี ในพื้นที่ที่มีการจัดงานตามมาตรการภาครัฐกำหนดเพื่อลดโอกาสในการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัสกัน เช่น ประแป้ง หรืออยู่ในพื้นที่แออัด

เล่นน้ำสงกรานต์ ควรใส่แมสก์แบบไหน ?

การสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะเล่นน้ำสงกรานต์ ย่อมมีโอกาสที่หน้ากากอนามัยจะเปียกหรือขึ้นได้ จึงควรเลือกหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมดังนี้

  • สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่ผิวด้านนอกเคลือบสารกันน้ำเอาไว้
  • เมื่อหน้ากากอนามัยเปียกหรือชื้นประสิทธิภาพย่อมลดลงจึงควรเปลี่ยนหน้ากากบ่อยๆ
  • อาจใส่หน้ากากป้องกันหรือ Face Shield ร่วมด้วยในระหว่างทำกิจกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.นรินทร์ เตชะนิรัติศัย
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว