สีปัสสาวะบอกโรค

สีปัสสาวะบอกโรค

ปกติปัสสาวะจะเป็นสีใส ๆ จนถึงเหลืองเข้ม ตามปริมาณน้ำที่บริโภค หากปัสสาวะมีสีผิดปกติ อาจเตือนว่าเกิดความผิดปกติในร่างกายได้

ปัสสาวะสีแดง

อาจเกิดการอักเสบในระบบ ทางเดินปัสสาวะ เลือดออก จากนิ่ว เนื้องอก มะเร็ง รวมถึง เลือดประจำเดือนปะปนในปัสสาวะ

สีน้ำตาลปนแดงหรือสีโค้ก

อาจเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก หากออกสีแดงมาก หรือ สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ ต้องรีบพบแพทย์

สีเหลืองน้ำตาลหรือเหลืองเขียว

อาจเกิดจากตับทำงานผิดปกติ ทางเดินน้ำดีอุดตัน มักมาพร้อมอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ที่เรียกว่า “ดีซ่าน”

สีขุ่นคล้ายนม

อาจเกิดจากการติดเชื้อหรือท่อน้ำเหลืองอุดตัน หรือดื่มนมในปริมาณมากเกินไป

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์