สำรวจความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอัลไซเมอร์

สำรวจความเสี่ยง หลีกเลี่ยงอัลไซเมอร์

หากพบอาการเหล่านี้บ่อยๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

1. ความจำระยะสั้นไม่ดี

2. มีความผิดปกติในการทำงานที่ซับซ้อน

3. มีปัญหาด้านการใช้ภาษา

4. มีปัญหาในด้านทิศทางและสิ่งแวดล้อม

4. มีความผิดปกติของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

Pin It on Pinterest