สำรวจความเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

สำรวจความเสี่ยง หลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

คนในกลุ่มเสี่ยงควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายและตรวจสุขภาพป็นประจำ

1. สูงอายุ

2. ความดันโลหิตสูง

3. โรคเบาหวาน

4. สูบบุหรี่

5. ไขมันในเลือดสูง

6. หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Atrial fibrillation (AF)

7. โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด

8. ภาวะอ้วน

9. ขาดการออกกำลังกาย

10. ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก

11. ญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

Pin It on Pinterest