สาเหตุไตเรื้องรัง ที่ควรเฝ้าระวัง

สาเหตุไตเรื้องรัง ที่ควรเฝ้าระวัง
  1. ความดันโลหิตสูง
  2. เบาหวาน
  3. นิ่วในไต
  4. ภูมิแพ้ตัวเอง
  5. ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด
  6. สมุนไพร
  7. ถุงน้ำในไตแต่กำเนิด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง