สาเหตุโรคสมองเสื่อม

สาเหตุโรคสมองเสื่อม
  1. ความเสื่อมของเนื้อสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์
  2. โรคหลอดเลือดสมอง
  3. อุบัติเหตุทางสมอง
  4. เนื้องอกที่สมอง
  5. สารเสพติด เช่น แอลกอฮอล์
  6. การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง
  7. น้ำคั่งในโพรงสมอง
  8. การขาดสารอาหาร เช่น โฟเลต วิตามินบี 12

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย