สาระน่ารู้ เรื่องการใช้ยาหยอดตา

สาระน่ารู้ เรื่องการใช้ยาหยอดตา
  1. หากใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดขึ้นไป ควรเว้นระยะห่างในการหยอดยาแต่ละชนิดประมาณ 5-10 นาที จึงหยอดยาชนิดต่อไป
  2. ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาขี้ผึ้งป้ายตา ให้ใช้ยาหยอดก่อนและรอประมาณ 10 นาที จึงใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตา หากมียาล้นออกมาจากตา อาจซับยาด้วยผ้าหรือกระดาษที่สะอาด
  3. ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจทำให้ติดโรคได้ ยาอาจทำให้ตาพร่า แสบตา หรือเคืองตาหลังจากหยอดได้ ดังนั้นไม่ควรขับรถหรือต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจนกว่าตามองเห็นได้ชัดเจนตามปกติ
  4. หากลืมหยอดตาให้หยอดตาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้จะถึงเวลาที่จะหยอดตาครั้งต่อไปให้รอหยอดตาครั้งต่อไปได้เลย
  5. ชนิดที่เป็นยาน้ำแขวนตะกอน จะต้องเขย่าก่อนใช้
  6. ยาหยอดตาขวดที่เปิดใช้แล้ว ห้ามใช้เกิน 1 เดือน ถ้ามียาเหลือให้ทิ้งไป
  7. ยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บไว้ในตู้เย็น ควรอ่านฉลากยาข้างกล่องก่อนใช้ยาหยอดตาทุกครั้ง
  8. ยาหยอดตาบางชนิด จะทำให้รู้สึกขมในคอได้ การกดหัวตาเบา ๆ ช่วยลดการไหลของยาจากตาลงคอได้
  9. ผู้ใช้เลนส์สัมผัส ควรถอดเลนส์สัมผัสออกก่อนหยอดตา

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ