สารก่อให้เกิดการเสพติดได้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง

สารก่อให้เกิดการเสพติดได้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง
  1. สารกลุ่มกดประสาทกลุ่มโอปิออยด์ (opioid) เช่น เฮโรอีน ทรามาดอล
  2. สารนิโคตินในบุหรี่
  3. แอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ประเภทสุรา
  4. สารกลุ่มกระตุ้นประสาท เช่น ยาไอซ์ โคเคน
  5. สารแดนนาบินอยด์ในกัญชา
  6. สารอื่น ๆ เช่น ยาเค หรือ กลุ่มยานอนหลับ เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร