สัญญาณ โรคไตเรื้อรังร้ายแรง ควรรีบไปพบแพทย์

สัญญาณ โรคไตเรื้อรังร้ายแรง ควรรีบไปพบแพทย์
  1. คลื่นไส้
  2. อาเจียน
  3. ปัสสาวะลดลง
  4. ตัวบวม เท้าบวม
  5. นอนราบไม่ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง