สัญญาณเตือนโรคมะเร็งหลอดเลือด

สัญญาณเตือนโรคมะเร็งหลอดเลือด
  1. เสียงแหบ สะอีกเรื้อรัง ไอเรื้อรัง
  2. กลืนอาหารแล้วเจ็บ อาจร้าวไปด้านหลัง
  3. น้ำหนักลดผิดปกติโดยมิได้ตั้งใจลดน้ำหนัก
  4. มีภาวะโลหิตจาง อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำ
  5. กลืนลำบาก รู้สึกติดแน่นในอก หรือลำคอโดยเริ่มจากอาหารแข็ง
  6. ก่อนแล้วจึงตามด้วยอาหารนิ่ม อาหารเหลวและน้ำตามลำดับ อาจสำลักหรืออาเจียนออกมาเป็นอาหารเก่า

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

Pin It on Pinterest