สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่

สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มมะเร็งทางนรีเวช อายุที่พบมากที่สุด คือช่วงอายุ50 – 65 ปี แต่สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ โดยมีสาเหตุการเกิดโรคได้จากหลายกรณี บางส่วนถ่ายทอดทางพันธุกรรม อาการของโรคไม่ชัดเจน บางครั้งจึงตรวจพบเมื่อมีการกระจายของโรคแล้ว

เช็คลิสต์อาการสัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่

  • มีอาการท้องอืดเป็นประจำ
  • คลำพบก้อนบริเวณท้องน้อย
  • มีอาการปวดหรือแน่นท้อง (ในบางกรณีอาจมีอาการถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระลำบาก)
  • รับประทานอาหารได้น้อยลง
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำแนะนำ
หมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการที่สงสัยให้มาพบแพทย์ และควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีหรือตรวจ ด้วยคลื่นความถี่สูงตามที่แพทย์แนะนำ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. พญ.ณัฐชา พูลเจริญ