สัญญาณเตือนการปวดหลังที่ควรระวัง

สัญญาณเตือนการปวดหลังที่ควรระวัง

อาการปวดหลัง หากแบ่งแยกตามความรุนแรงและอันตราย มี 2 แบบ

  1. แบบที่ไม่อันตราย
  2. แบบที่มีภาวะซ่อนอยู่ เช่น อาการปวดหลังที่สงสัย อาจมีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้น ควรพบแพทย์ทันที

ปวดหลัง ร่วมกับอาการ ชามาที่ขา หรืออ่อนแรง ปวดขาเรื้อรังเกิน 3 เดือน

แนวทางการรักษา

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด เช่น การทานยา การออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด

การรักษาแบบผ่าตัด เช่น การผ่าตัดแบบแผลเล็ก

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ