สักปากอาจติดเชื้อแบคทีเรีย ต้องระวัง

สักปากอาจติดเชื้อแบคทีเรีย ต้องระวัง
  1. การสักปากเป็นค่านิยมเพื่อให้ริมฝีปากมีสีสวยอิ่ม
  2. สีของริมฝีปากแตกต่างกันในแต่ละบุคคล การสักไม่ใช่จะทำให้สีตรงกับความต้องการเสมอไป
  3. อาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียจนมีหนองได้ ทั้งระหว่างการสักและหลังการสัก
  4. อาจเกิดการแพ้สีสักปากได้ หากต้องการแก้ไขสีสักอาจทำได้ยาก และหลายขั้นตอน

ไม่แนะนำให้มีการสักปากหากอยากมีสีปากสวยชมพูหรือแดงควรใช้ลิปสติกจะดีกว่า

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.นภดล นพคุณ