สวมรองเท้าส้นสูงนานเป็นเหตุให้เกิดผลเสียกับร่างกาย

สวมรองเท้าส้นสูงนานเป็นเหตุให้เกิดผลเสียกับร่างกาย

“รองเท้าสันสูง” อาจช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงหลายคน แต่การสวมรองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานหรือมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวกลศาสตร์ในการยืนเดิน ซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างของเท้า ข้อเท้า ต่อเนื่องไปถึงเข่าและหลังด้วย

ผลเสียจากการใส่รองเท้าส้นสูง

1.เกิดอาการปวดเท้า เจ็บเท้า เนื่องจากเท้าต้องเขย่งตลอดเวลา ทำให้แรงกดที่ฝ่าเท้าต่อพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะต่อเท้าส่วนหน้า ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาหนังด้านแข็งที่ฝ่าเท้า อาการเจ็บบริเวณหัวกระดูกฝ่าเท้าด้านหน้า ถ้าด้านหน้ารองเท้าเป็นแบบหน้าแคบหรือหัวแหลม จะทำให้บีบหน้าเท้า ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดแก่ผู้สวมใส่ยิ่งขึ้น และอาจเกิดเท้าส่วนหน้าผิดรูปตามมา เช่น นิ้วหัวแม่เท้าเก ปลายนิ้วเท้างอ เป็นต้น

2.ปวดตึงบริเวณน่องและเอ็นร้อยหวาย เนื่องจากการสวมใส่ส้นสูงจะอยู่ในท่ายืนเขย่งตลอดเวลา ทำให้เกิดการตึงของเอ็นร้อยหวาย มีอาการปวดน่องในเวลากลางคืน และบางคนถึงกับเป็นตะคริวน่อง เพราะกล้ามเนื้อน่องต้องทำงานหนักขึ้น

3.ปวดเข่า เข่าเสื่อมก่อนวัย เนื่องจากการเดินบนรองเท้าสันสูง จะมีแรงกระแทกที่ข้อเข่ามากกว่าการใส่รองเท้าสันตี้ย แรงกระแทกจะยิ่งมากขึ้นตามน้ำหนักตัวและความเร็วในการเดิน

4.ปวดหลัง เนื่องจากการใส่ส้นสูงมากยืนเดิน มีผลทำให้ทำให้ช่วงเอวแอ่น ไปด้านหน้ามากยิ่งขึ้น ก็จะตามมาด้วยอาการปวดหลัง

5.เส้นเลือดขอด จากการที่กล้ามเนื้อน่องทำงานในการบีบไล่เลือดดำในน่องได้ไม่ดีในขณะที่ยืนเขย่งอยู่บนรองเท้าส้นสูง

6.เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เท้าแพลง หกลัม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
ฝ่ายเวชศาสตร์ฝืนฟู