สระผมบ่อยๆ ทำให้ผมร่วงมากจริงหรือ ?

สระผมบ่อยๆ ทำให้ผมร่วงมากจริงหรือ ?

โดยปกติผมร่วงทุกวัน วันละ 30-70 เส้น หากเกิน 70 เส้นถือว่าผิดปกติ แต่ในคนที่ไม่ได้สระผมเป็นเวลานาน เมื่อมาสระผมผมอาจจะร่วงเยอะถึง 200 เส้น ก็ถือว่าปกติ ดังนั้น การสระผมบ่อย ๆ ไม่ไช่สาเหตุของผมร่วง

คำแนะนำ

ㆍควรสระผมวันเว้นวัน ไม่ควรสระทุกวัน

ㆍในผู้ที่หนังศีรษะมัน สามารถสระได้ทุกวัน แต่ไม่บ่อยเกินกว่าทุกวัน

ㆍไม่สระผมด้วยน้ำร้อน เพราะทำให้เส้นผม เปราะ แห้ง

หากมีภาวะผมร่วงผิดปกติเป็นเวลานาน ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

Pin It on Pinterest