สมุนไพรไทย คุณประโยชน์มากมาย

สมุนไพรไทย คุณประโยชน์มากมาย
  1. ขมิ้นชัน แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
  2. เหลืองปิดสมุทร แก้ท้องเสีย
  3. เพชรสังขาต แก้ริดสีดวงทวาร
  4. ฟ้าทะลายโจร แก้หวัด เจ็บคอ
  5. มะแว้ง แก้ไอ มีเสมหะ
  6. เถาวัลย์เปรียง แก้ปวดกล้ามเนื้อ
  7. ไพร แก้ฟกช้ำ เคล็ดยอก

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล