สมุนไพรอันตราย หากเอามาใช้โดยไม่รู้

สมุนไพรอันตราย หากเอามาใช้โดยไม่รู้

สมุนไพรอาจก่อเกิดอาการข้างเคียง และมีอันตรายในผู้ที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้

  1. โรคไต
  2. โรคเบาหวาน
  3. โรคความดันโลหิตสูง
  4. โรคไขมันในเลือดสูง
  5. โรคมะเร็ง
  6. โรคเกาต์

ทำให้ไตเสื่อม ไตวาย เกิดนิ่วที่ไต น้ำท่วมปอด หัวใจเต้นผิดจังหวะ ร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ ในประเทศไทย ร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีสาเหตุจากการกินยาและสมุนไพรที่ไม่ถูกต้องผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกินยาสมุนไพรใดก็ตาม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง