สมองเสื่อม รู้ไว้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

สมองเสื่อม รู้ไว้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ภาวะสมองเสื่อม

เป็นกลุ่มอาการที่แสดงถึงความเสื่อมตัวหรือถดถอยการทำงานของสมอง และมีความผิดปกติของความจำ พบมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี มีหลายชนิดและเกิดได้จากหลายสาเหตุอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ

การป้องกัน

  1. ทำกิจกรรมฝึกสมองสม่ำเสมอ
  2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 30 นาทีต่อวัน 3-4 วันต่อสัปดาห์
  3. ออกสังคม พบปะผู้คน
  4. อารมณ์ดี ไม่เครียด ไม่ซึมเศร้า
  5. ลดความเสี่ยง รักษาโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
  6. กินอาหารที่มีคุณค่าครบหมู่ งดหวาน มันหรือเค็มเกินไป

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่มา : ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย

Pin It on Pinterest