สตรีมี “ประจำเดือน” แบบไหนเรียกปกติ

สตรีมี “ประจำเดือน” แบบไหนเรียกปกติ

เลือด จะต้องเป็นสีแดงธรรมดา เหมือนเวลามีแผลเลือดไหล เลือดต้องไม่มีการแข็งตัว หรือเป็นลิ่ม

ปริมาณของเลือด จะอยู่ที่ 30-80 มิลลิลิตร/ รอบเดือนโดยประมาณ ในส่วนเรื่องปริมาณอาจวัดกันค่อนข้างลำบาก เพราะบางคนอาจมีประจำเดือนมากหรือน้อยอยู่แล้ว ให้สังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่ไม่เหมือนเดิม

จำนวนวัน ควรมีประมาณ 3-7 วัน

ระยะห่างของรอบเดือน ต้องไม่มาถี่เกินไปหรือ ห่างมากเกินไป นับจากวันแรกของเดือนที่ประจำเดือนมาไปจนถึงวันแรกของรอบเดือนหน้าโดยเฉลี่ยสำหรับคนทั่วไปอยู่ที่ 28 วัน

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่น ท้องอึด ตัวบวม คัดเต้านม หรือปวดหลัง บางคนมีอาการไมเกรนร่วมด้วย ถ้าเคยมีอาการแบบนี้ถือว่าปกติ แต่ถ้าไม่เคยมีอาการมาก่อน แล้วเป็นในภายหลังควรมาปรึกษาแพทย์

สตรีที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม ควรมาพบสูตินรีแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ