ศพผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 วัน จริงหรือไม่?

ศพผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 วัน จริงหรือไม่?

ตอบ ยังไม่มีคำยื่นยันแน่ชัดว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีชีวิตอยู่ในศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้นานเท่าใด แต่มีคำแนะนำจากทางการประเทศจีน ว่าควรรีบนำร่างกายผู้เสียชีวิตบรรจุถุงหลาย ๆ ชั้น พร้อมปิดถุงให้มิดชิด และทำความสะอาดถุงบรรจุศพ ด้านนอกก่อนเคลื่อนย้ายศพแล้วดำเนินการเผาทันที

คำแนะนำ

เนื่องจากศพผู้ป่วยโควิด-19 อาจมีเชื้อติดตามผิวหนัง ช่องจมูก ช่องปาก รวมทั้งช่องทวาร ดังนั้นต้องไม่ทำการตกแต่งศพ หรือ ฉีดยารักษาสภาพศพเด็ดขาด เพราะผู้ดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงได้รับเชื้อจากการสัมผัสศพโดยตรง

การเก็บศพต้องไม่ก็บไว้นานเนื่องจากศพที่ไม่ได้ฉีดยารักษา จะเปลี่ยนสภาพ บวม หรือ ปริ ได้เร็ว หากถุงบรรจุศพป้องกัน นั้นฉีกขาดจะส่งผลให้เชื้อรั่วไหลได้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา