ศพผู้ป่วยโควิด-19 จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย

ศพผู้ป่วยโควิด-19 จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย

กรณีศพที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล

  • ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลร่วมกับทีมจัดการศพที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ดำเนินการเก็บศพโดยการสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐาน
  • บรรจุศพใส่ถุงเพาะสำหรับศพติดเชื้อตามมาตรฐาน OSHA หรือกรณีใช้ถุงศพทั่วไปให้บรรจุ 2 ถุง และรูดซิปปิดถุงให้เรียบร้อย
  • เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดโดยรอบถุงบรรจุศพก่อนการเคลื่อนย้าย
  • หลีกเลี่ยงการฉีดยารักษาสภาพศพ (formalin) เนื่องจากชั้นตอนการปฏิบัติต้องมีการสัมผัสกับศพ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่เจ้าหน้าที่และผู้อื่นได้ หากมีความจำเป็นต้องทำ ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
  • ญาติสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
  • ญาติและผู้เกี่ยวข้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามปกติ ได้แก่ หน้ากากอนามัย (surgical mask) และถุงมือกรณีที่ต้องสัมผัสกับถุงศพภายนอก งดขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องเปิดถุงบรรจุศพหรือสัมผัสกับศพโดยตรง เช่น การอาบน้ำศพ รดน้ำศพ แต่งหน้าศพ
  • ควรจัดพิธีกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง หรือกรณีจำเป็น ควรใช้โลงบรรจุศพแบบตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าของศพ
  • สามารถ ผา หรือฝั่งศพได้ โดยหมปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์