วิ่งแล้วเจ็บเท้า สัญญาณโรครองช้ำ

วิ่งแล้วเจ็บเท้า สัญญาณโรครองช้ำ

โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ โรครองซ้ำ คือ ภาวะที่ฝ่าเท้าเกิดการอักเสบหรือมีพังผืด ทำให้ปวดบริเวณสันเท้าไปถึงฝ่าเท้า

อาการ

  • ปวดบริเวณส้นเท้าลามไปทั่วฝ่าเท้า
  • พบได้บ่อยในนักวิ่งที่มีอุ้งเท้าสูง
  • มีอาการปวดจี้ดขึ้นทันทีที่ลงส้นเท้าก้าวแรกของวัน และดีขึ้นหลังจากเดินเรื่อย ๆ
  • ระยะแรกอาจปวดเฉพาะตอนออกกำลังกายหรือยืนเป็นเวลานาน แต่หากอาการหนักขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดฝ่าเท้าตลอดเวลา

การรักษา

  • การยืดเหยียด
  • การใช้ยา
  • การเลือกใช้รองเท้าให้เหมาะสม
  • การทำกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดรักษา

โรครองซ้ำไม่อัตรายถึงชีวิต แต่การปล่อยไว้ไม่รักษาอาจปวดเรื้อรังและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์