วิธีออกกำลังสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อม

วิธีออกกำลังสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อม

ให้สมองได้ทำสิ่งใหม่ ๆ บ้าง

  1. ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำงานในกิจวัตร และกิจกรรมต่าง ๆ
  2. หัด หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น ภาษาใหม่ ดนตรี ศิลปะ
  3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เคยทำ เช่น ไปทัศนศึกษากับกลุ่ม

ฝึกทำสิ่งที่ควรทำ

  1. หมั่นคิดเลข เช่น เงินทอนเวลาไปซื้อของ
  2. ฝึกจำด้วยจินตภาพ และการใช้ Mind Map
  3. มีการวางแผนกิจกรรมรายวัน/รายสัปดาห์ และไม่ปล่อยให้ว่างเกินไป
  4. คิดบวก มีความสุขง่าย ๆ รอบ ๆ ตัว ให้อภัยเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์