วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องควรมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ควรจะมีแนวทางของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

แนวทางในการออกกำลังกายควรคำนึงถึงระดับความหนักและระยะเวลาในการออกกำลังกาย

 • การออกกำลังกายความหนักปานกลาง
  • การเดิน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิก ประมาณ 150-300 นาที/สัปดาห์
 • การออกกำลังกายความหนักมาก
  • การวิ่งจือกกิ้ง ประมาณ 75-150 นาที/สัปดาห์
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว
  • การเกร็งหน้าท้อง ควรออกกำลังกาย 2 วัน/สัปดาห์

ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

 • การเล่นกีฬาทางน้ำ ควรว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแบบปิด ควรงดการว่ายน้ำในทะเล เพราะอาจมีความเสี่ยงในการติตเชื้อ
 • หลังว่ายน้ำ ควรทำความสะอาดแผลด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • ไม่แนะนำให้เล่นกีฬาที่มีการปะทะหรือออกแรง เช่น การยกน้ำหนัก เนื่องจากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางกาย และความบาดเจ็บบริเวณแผลช่องทางออกของสายล้างไต

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า
ฝ่ายอายุรศาสตร์