วิธีรักษาแผลเป็นนูนชนิดดีลอยด์

วิธีรักษาแผลเป็นนูนชนิดดีลอยด์

แผลเป็นนูนชนิดคีลอยด์ มักโตขึ้นหลังการเย็บแผลนานหลายเดือนและมักขยายขนาดหรือลามออกจากแผลเดิมมาก มีวิธีรักษาดังนี้
การฉีดยาเข้าไปในแผล
เป็นการรักษาแบบมาตรฐานเบื้องต้น ยาที่ใช้ ได้แก่ สเตียรอยด์ และยาต้านการเจริญของพังผืด
การรักษาเสริม
เพื่อช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น และทำให้สี หรือพื้นผิวของแผลดีขึ้น เช่น การทายา การปิดแผลด้วยซิลิโคน การพ่นเย็น และการทำเลเชอร์
การตัดแผลเป็น
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาโดยต้องคำนึงถึงโอกาสการกลับเป็นซ้ำของแผลเป็นนูน เนื่องจากเป็นการทำให้กิดแผลเย็บใหม่ จึงอาจต้องให้การรักษาอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ เช่น การฉายแสง การฉีดยาสเตียรอยด์และการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ที่มา : ผศ. พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์