วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

🗣แปรงฟันวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน ในกรณีซอกฟันเป็นช่องหรือฟันห่าง ควรใช้แปรงซอกฟันช่วยทำความสะอาด
🗣เลือกใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า หรือปรับปรุงดมแปรงสีฟันให้จับถนัดมือ
สำหรับผู้สูงอายที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือ หรือไม่สามารถควบคุมการใช้มือ
🗣ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่ม 
เช่น ไม้กวาดลิ้น (กำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้างบนลิ้น) แปรงกระจุกเดียว (แปรงบริวณด้านหลังของฟันซี่สุดท้าย หรือวนรอบ ๆ ฟันซี่ดี่ยว) น้ำยาบ้วนปาก (เพื่อลดการเกิดคราบจุลินทรีย์และกำจัดเชื้อโรค)
🗣ทำความสะอาดฟันปลอมหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ
และถอดแช่น้ำในช่วงเวลากลางคืน

ข้อมูล ณ 17 กันยายน 2563
ที่มา ทพญ.พรรณอุษา ตั้งงามสกุล