วิธีการรับมือเครียดลงกระเพาะ

วิธีการรับมือเครียดลงกระเพาะ

ความเครียดส่งผลให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ในทางกลับกัน ความผิดปกติของทางเดินอาหารก็ส่งผลลบต่อจิตใจได้เช่นเดียวกัน วิธีรักษาจึงต้องตัดวงจรนี้ โดย

  • เมื่อรู้สึกว่ามีภาวะเครียดให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการผ่อนคลายตัวเอง เช่น ฟังเพลง วาดรูป ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หรือนั่งสมาธิ
  • รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง 3 มื้อ
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • งดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
  • ป้องกันความเครียดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ปรับตารางทำงานให้สมดุล มีเวลาพักผ่อน และออกกำลังกายอย่างเพียงพอ
  • ควรปรึกษาแพทย์หากมีอุจจาระปนเลือด น้ำหนักลด อาเจียนบ่อย มีอาการที่รุนแรง รบกวนคุณภาพชีวิต หรือจัดการความเครียดไม่ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์