วัคซีนกับเด็กแพ้อาหาร

วัคซีนกับเด็กแพ้อาหาร

วัคซีน 2 ชนิด ที่ต้องระวังและแนะนำให้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง คือ

วัคซีนป้องกันโรคไช้หวัดใหญ่

ให้ระวังในเด็กที่แพ้ไข่ เพราะวัคซีนนี้ทำมาจากไข่ไก่ฟัก ซึ่งอาจมีโปรตีนจากไข่ปนมาได้ แม้ว่าวัคซีนในปัจจุบันมีปริมาณไข่น้อยมากจนอาจไม่เกิดการแพ้ แต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับวัคซีน พราะหากลูกแพ้ไข่รุนแรงก็ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะความไวจะขึ้นกับเด็กแต่ละคนด้วย

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR)

ให้ระวังในเด็กที่แพ้จลาติน (เจลาติน คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสลายคอลลาเจนของวัวหรือหมู ด้วยกรดหรือด่าง มักใช้เป็นส่วนประกอบขนมที่หนีบ ๆ เช่น เยลลี่) แต่ในเด็กไทยพบการแพ้เจลาตินน้อยมาก หากไม่แน่ใจ หรือพบว่าลูกทานเยลลี่หรือขนมหนีบ ๆ ที่อาจมีเจลาตินเป็นส่วนผสมแล้วแพ้ ควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก มักจะมีความปลอดภัยสำหรับเด็กที่แพ้อาหารอย่างไรก็ดีควรแจ้งให้แพทย์ทราบเรื่องที่ลูกแพ้อาหารทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2563

ที่มา : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี