วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาได้ ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอด รู้เร็ว รักษาได้ ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคปอด คือ โรคที่เกิดจากการติดชื้อแบคทีเรีย ไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ที่ปอด

อาการ

  1. ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
  2. ไอมีเลือดปน
  3. มีไข้เรื้อรัง
  4. เหงื่อออกมากตอนกลางคืน
  5. น้ำหนักลด

การวินิจฉัยวัณโรคปอด ตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค และเอกซเรย์ปอด

การรักษา รักษาหายขาดได้ด้วยยา

หากมีอาการผิดปกติ หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ควรรีบไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล