วัคซีนโควิด-19 กับฮอร์โมนเพศหญิงยาคุมกำเนิดและสตรีตั้งครรภ์

วัคซีนโควิด-19 กับฮอร์โมนเพศหญิงยาคุมกำเนิดและสตรีตั้งครรภ์

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่พบในเพศหญิง ยาคุมกำเนิด และในสตรีตั้งครรภ์ เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เลือดเกิดการแข็งตัวในเส้นเลือดดำใหญ่ (Deep Vein Thrombosis, DVT)

การแข็งตัวของเลือดในเส้นเลือดดำใหญ่ หรือ ภาวะ DVT พบมากในชาวตะวันตกและชาวแอฟริกามากกว่าชาวเอเชีย เกิดขึ้น จากหลายปัจจัยเสี่ยง เช่น การนั่งหรือไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานการสูบบุหรี่ เป็นต้น

การเกิดลิ่มเลือดแข็งตัวอาจพบได้จากการฉีดวัคซีนชนิด viral vector เช่น วัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Johnson&Johnson เป็นการเกิดภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ เรียกว่า VITT (Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia ) ซึ่งเป็นคนละโรคกับการแข็งตัวของเลือดที่เส้นเลือดดำใหญ่ (DVT)

ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ฉีดไปแล้วทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านโดสที่ผ่านมา ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่แนะนำให้หยุดยาคุมกำเนิดก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้น ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติก่อนเข้ารับวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ