วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กับอาการข้างเคียง ในคนอายุน้อยหรือวัยทำงาน

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กับอาการข้างเคียง ในคนอายุน้อยหรือวัยทำงาน

ข้อเท็จจริง

  • โดยทั่วไปร่างกายของผู้มีอายุน้อยมักตอบสนองต่อวัคซีนมากกว่าผู้สูงอายุ
  • ผู้มีอายุน้อยมีโอกาสพบอาการข้างเคียงมากกว่าผู้สูงอายุเช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่
  • ผู้หญิงพบว่ามีอาการมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย
  • บางรายอาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด ถือเป็นปฏิกิริยาของวัคซีนที่พบได้ปกติ
  • อาการข้างเคียงที่พบเป็นภาวะชั่วคราว ไม่มีอันตราย และสามารถหายเองได้
  • จากการศึกษาพบว่าอาการข้างเคียง เช่น อาการไข้มักมีอาการประมาณ 24-48 ชั่วโมง มีส่วนน้อยที่จะมีอาการนานถึง 3 วัน

ข้อควรปฏิบัติ

  • ในรายที่มีอาการข้างเคียงสามารถรับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและไข้ได้
  • หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการอื่นร่วมแนะนำให้ปรึกษาแพทย์

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ หรือวัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ โดยดัดแปลงสารพันธุกรรม ทำให้ไม่สามารถแบ่งตัวและก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แต่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต่อต้านเชื้อโควิด-19ได้ในประเทศไทย มีการศึกษาพบว่า 1 เดือน หลังได้รับวัคชีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก ตรวจพบภูมิต้านทานร้อยละ 96.7 และผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปีมีระดับภูมิต้านทานสูงกว่าผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี

ที่มา :
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564