วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม

วัดชีน MMR เป็นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด หัดยอรมัน และคางทูม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรค และไม่ให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นในประเทศไทย

จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าเด็กอายุ 7 เดือน ไม่พบภูมิต้านทานโรคหัดที่ได้รับจากมารดาสู่ทารกแล้ว เมื่ออายุ 9 เดือน เด็กจึงไม่มีภูมิ ดังกล่าวที่จะรบกวนการสร้างภูมิต้านทานของโรคหัดในทารกเมื่อฉีดวัคซีน ดังนั้นการให้วัคซีนหัด หัดยอรมัน และคางทูม เข็มแรกที่อายุ 9 เดือน จึงเหมาะสมที่สุด

  • ทารกมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ตอบสนองภูมิต้านทานต่อวัคซีนได้ดีมาก
  • วัคซีน MMR จำเป็นต้องให้ 2 ครั้ง
    • ฉีดเข็มแรกที่อายุ 9 เดือน
    • ฉีดเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 4 ปี ก็ได้ผลไม่ต่างกัน แต่หากไม่มั่นใจว่ได้รับวัคชีนเข็มแรกหรือไม่ควรให้ที่อายุ 2 ปีครึ่ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี หากพบว่าตนเองได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 ครั้ง ควรรับวัคซีนกระตุ้นอีก 1 เข็ม หรือถ้าไม่ทราบ ก็ควรจะกระตุ้นอีก 1 เข็ม
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีไปแล้ว ส่วนใหญ่เกิดในสมัยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในแผนการให้วัคซีนแห่งชาติ และส่วนมากจะเคยเป็นตอนเด็ก ซึ่งมีภูมิโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่ต้องการตรวจหาภูมิต้านสามารถทำได้ด้วยการตรวจเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ