“ล้างมือ” ต้องใช้สบู่ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

“ล้างมือ” ต้องใช้สบู่ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ธรรมขาติของเชื้อไวรัสต่าง ๆ รวมถึงเชื้อโควิด- 19 จะมีเปลือกไขมัน การล้างมือด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวอาจล้างเชื้อไวรัสออกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เชื้อไม่หายไปทั้งหมด ดังนั้น การปฏิบัติเพื่อลดความสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 คือ การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี

  • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือ โฟมล้างมือ อย่างน้อย 40-60 วินาที
  • เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษ โดยไม่ใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่น
  • การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 20-30 วินาที สามารถทดแทนการล้างมือด้วยสบู่ได้
  • ล้างมือทันทีหลังสัมผัสสิ่งที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟท์ ธนบัตร เป็นต้น
  • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และก่อนสัมผัสใบหน้า
  • ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล