ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019

ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019
 • การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อปอดอักเสบอู่ฮั่นได้ โดย
  • ล้างมือทุกครั้งหลังจากการไอหรือจาม
  • ล้างมือทุกครั้งที่มาถึงที่ทำงาน
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อกลับจากที่ทำงาน
  • ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
  • ล้างมือก่อนเตรียมอาหารหรือปรุงอาหาร
  • ล้างมือก่อนจับต้องใบหน้า
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อออกจากห้องน้ำ
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อจะจับต้องหรืออุ้มด็ก
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อจับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
  • ล้างมือทุกครั้งเมื่อคิดว่ามือสกปรก
  • ถ้าไม่สามารถล้างมือด้วยสได้ ให้ใช้แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด
 • เมื่อเวลาไอหรือจามหากไม่มีกระดาษทิชชู ควรใช้ต้นแขนหรือเสื้อผ้ปิดปากและจมูกไม่ควรใช้มือในการปิดปากและจมูก เพราะมืออาจจะไม่สะอาดจากการจับต้องสิ่งของ อย่างอื่นมาก่อนหน้านั้น เช่น จับราวในรถไฟฟ้าหรือบันได

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ