ล้างมือต้องบ่อยแค่ไหน ถึงห่างไกลโควิด-19

ล้างมือต้องบ่อยแค่ไหน ถึงห่างไกลโควิด-19
  • ทันทีที่คิดว่ามือเราสกปรก
  • ก่อนสัมผัสใบหน้า ตา หรือปาก
  • ก่อนและหลังจับหน้ากากอนามัย
  • ก่อนขับรถ
  • ก่อนรับประทานอาหาร
  • หลังเข้าห้องน้ำ
  • กลับจากที่ทำงาน
  • หลังจากสัมผัสวัสดุสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ลิฟท์ ลูกบิดประตู ราวบันได

การล้างมือเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่ดี สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้โดยการล้างด้วยสบู่ผสมน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์และต้องล้างให้ถูกวิธีอย่างนานพอ โดยทั่วไปแล้วควรล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ