ลูกสำลักของติดคอรักษาอย่างไร

ลูกสำลักของติดคอรักษาอย่างไร
  1. เช็คการหายใจของผู้ป่วย กรณีหยุดหายใจ/ หมดสติ ต้องทำการกู้ชีพทันที กรณีหายใจติดขัด ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล
  2. พิจารณาหาตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม เช่น เอกชเรย์ปอด เพื่อระบุตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม ซึ่งจะมองเห็นในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมที่เป็นสารที่ทึบรังสี เช่น เหรียญเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ กรณีที่สิ่งแปลกปลอมไม่ใช่สารทึบรังสี เช่น ผลไม้ เพราะมีความละเอียดกว่าการเอกซเรย์ปอด
  3. พิจารณาส่องกล้อง เพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออกมา ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเด็กยิ่งเล็ก ยิ่งมีความยากในการรักษา

หากลูกสำลัก หรือสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดคอ หากมีอาการเหล่านี้ควรส่งพบแพทย์ทันทีเสียงพูดอ้อแอ้ หายใจมีเสียง เด็กเล็กหายใจเร็ว เด็กโตมีเสียงหายใจผิดปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์