ลูกนอนกรนอันตราย สังเกตได้อย่างไร

ลูกนอนกรนอันตราย สังเกตได้อย่างไร
 1. มีการหยุดหายใจขณะหลับในระยะวลาสั้น ๆ ตามด้วยเสียงกรนหายใจหอบ หรือตื่นระหว่างกลางคืน
 2. นอนหลับในท่าทางที่ผิดปกติ
 3. กรนเสียงดัง และกรนเป็นประจำ
 4. เหงื่อออกมากขณะหลับ
 5. มีปัญหาในการเรียนและพฤติกรรม
 6. นอนกระสับกระส่าย
 7. ลุกตื่นยาก หลังตื่นนอนอยากนอนหลับต่อ
 8. ปวดศีรษะในระหว่างวัน หรือปวดศีรษะหลังตื่นนอน
 9. หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย
 10. หลับขณะเรียนหนังสือ
 11. สมาธิสั้น และซนกว่าปกติ
 12. ปัสสาวะรดที่นอน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ที่มา : ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

Pin It on Pinterest