ลูกตัวเหลืองแบบไหน ควรไปพบแพทย์

ลูกตัวเหลืองแบบไหน ควรไปพบแพทย์
  1. ทารกมีตัวเหลืองมากที่สังเกตเห็นได้จนถึงบริเวณท้อง และแขนขา รวมทั้งตาขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
  2. เป็นสีเหลืองเหลืองนานเกิน 2-3 สัปดาห์
  3. อุจจาระสีซีด หรือ เหลืองอ่อนลง หรือ ปัสสาวะสีเข้มคล้ายโค้ก
  4. ตัวเหลืองร่วมกับไข้ ซึม อาเจียน เลือดออกง่าย
  5. ทารกน้ำหนักไม่ขึ้น หรือกินนมได้น้อยลง

อาการตัวเหลืองที่เกิดจากนมแม่ จะต้องมีสีอุจจาระของทารกเป็นสีเหลืองตามปกติ ไม่ซีดหรืออ่อนลง หากสงสัยว่าบุตรหลานมีภาวะตัวเหลืองในเด็ก ควรพามาพบกุมารแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.พญ.อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรื่อง