ลมพิษ

ลมพิษ

ลมพิษ เป็นปฏิกิริยาการแพ้รูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากอาหาร ยา และการติดเชื้อ รวมถึงปัจจัยภายใน อาการแสดงจะมาด้วยผืน บวม แดง นูนขึ้นมา อาจจะมีอาการคันหรือแสบ มักเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมง หลังการกระตุ้น ส่วนใหญ่ผื่นจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมง

มี 2 ประเภท

ลมพิษเฉียบพลัน มีอาการไม่กิน 6 สัปดาห์ เกิดในเวลาอันสั้น และหายไปเอง ใน 6 สัปดาห์

สาเหตุ อาหาร ยา การติดเชื้อ

ลมพิษเรื้อรัง ใน 6 สัปดาห์

สาเหตุ จากปัจจัยภายใน เช่น โรคภูมิแพ้ตัวเอง การติดเชื้อเรื้อรังในร่างกาย โรคไทรอยด์ หากมีอาการอยู่มากกว่า 6 สัปดาห์ ควรมาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ที่มา : ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

Pin It on Pinterest