รู้ไหม “ลูกชัก” เพราะอะไรได้บ้าง

รู้ไหม “ลูกชัก” เพราะอะไรได้บ้าง
  1. สมองผิดปกติแต่กำเนิด
  2. โรคของเส้นเลือดสมองตีบ/แตก
  3. การติดเชื้อในสมอง
  4. เนื้องอกในสมอง
  5. โรคลมชัก (epileptic syndrome)
  6. ชักจากไข้
  7. ความดันโลหิตสูง
  8. ความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม เช่น ระดับแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และน้ำตาลในเลือด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.สาธิดา พูนมากสถิตย์