รู้ได้อย่างไร…ใครเสี่ยงกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

รู้ได้อย่างไร…ใครเสี่ยงกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/risk-of-fractures-from-osteoporosis/
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565
ข้อมูลโดย : รศ. พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์